Det ble gjenvalg på samtlige som var på valg, Ken Henry Johnsen kom inn ny som vara til styret. Etter gjennomgang av regnskapet ble det slått fast at det var gode vilkår for å kunne samles fysisk i 2022, noe det ble gitt uttrykk for at en så frem til. 

Etter gjennomført Årsmøte hadde NPL Sør-Øst invitert Karl-Vidar Solberg, lensmann i Ullensaker og var stedlig politileder på Gjerdrum da store deler av et boligområde ble tatt i et leirskred i romjulen 2020. NPL Sør-Øst hadde også  invitert alle NPL medlemmer, og andre som ønsket å få med seg dette foredraget. Solberg delte sin erfaring fra flere perspektiv, og reflekterte over den lokale politileders rolle ved en slik hendelse.