Det ble nye styret består da av:

Leder: Jarle Utne-Reitan
Nestleder: Geir Fatland
Sekretær: Linda Lie Leifsen
Kasserer: Inger Lill Vagle
Styremedlem: Thomas Jensen

På grunn av smittesituasjon har det vært vanskelig å samle medlemmene fysisk, derfor er ønsket stort å få gjort det i den neste årsmøteperioden.

Vegard Einan og Andreas MoenSæralderpensjon 
Sør-Vest hadde i forkant av årsmøte invitert advokat i Parat, Andreas Moen, og Statssekretær, Vegar Einan til å redegjøre for særalderpensjon, og hvordan den vil bli i framtiden.

Advokat i Parat ga status sett fra sitt ståsted, og uttrykte sin bekymring for de som har særalder og hvordan det ville slå ut, sett i forhold til levealderjusteringen, slik avtalen er nå. 

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag i forhold til hvem som bør ha særalder, slik at det blir mulig å forhandle en særalder for de som har behov for dette også i fremtiden.  Det er framsatt et forslag om å fjerne plikten for å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Dette forslaget ligger nå til behandling i arbeid- og sosialkomiteen.