Torsdag 19.3.20 var det kalt inn til Årsmøte i NPL-Øst. Møtet skulle i utgangspunktet gjennomføres på Scandic Brennemoen, Mysen, men som alt annet i forbindelse med fare for å spre koronasmitte ble det fysiske møte med medlemsmøte, middag og overnatting avlyst. Lokallagsleder, Geir Krogh, så derimot ingen grunn til å avlyse Årsmøte, og omgjorde innkallingen til et nettmøte, og orienterte medlemmene i politidistrikt Øst om endringen. 

Med innkalling i god tid til møte og med godt saksgrunnlag og klare rollefordeling til de som skulle lede møte,(Kjetil og Hilde) skrive referat og ha innlegg ble møte gjennomført i virtuelt møterom, etter samme mal som andre årsmøter, og når medlemmene var logget på, ble de sakene som var på agendaen behandlet etter sakslisten, og nytt styre i NPL ØST ble valgt. 

Forbundsleder, Marit Ellingsen,  fikk muligheten etter årsmøte til å komme med informasjon om hva som er aktuelt fra sentralt hold, og Geir Krogh gratulerte og ga en markering til  Nestleder, Trond Arne Øren som blir 50 års neste uke. Vi ga ham en skikkelig god klapp.

Gratulerer til gjenvalgt leder Geir Krogh og resten av styret i som ble valgt, og til NPL Øst i Parat for vel gjennomført årsmøte 2020, vi satser på fysisk møte med overnatting i 2021.