Vi reiste i skumring fra Tromsø med fly til Lakselv kl. 12.35. I Lakselv ble vi hentet av Frank Wentzel, som da  hadde kjørt i 3 timer fra Mehamn for å hente oss . Han kjørte oss til Karasjok, hvor det over vidda var – 38 grader. Frank har blitt omstilt fra Lensmann til politikontakt, og fortalte oss om sin nye hverdag på tjenestestedet Mehamn. 

Det var nesten helt mørkt da vi kom til Karasjok kl 15.00 og etter å ha fått sjekket inn på hotellrommet startet  vi medlemsmøte og årsmøtet. Det var en liten, men engasjert gjeng, og både Frank Sletten og jeg var fornøyd med engasjementet til de frammøtte.

Årsmøte ble gjennomført med Alf-Erling Isaksen som ordstyrer, og sakene på agendaen ble behandlet og fikk gode løsninger. Inger Anita Øvregård ble valgt til leder av NPL Finnmark, og ble den første kvinnelige lederen i NPL Finnmark. STOR APPLAUS, og gratulerer.

Inger Anita ønsker å være aktiv i IDF, og andre aktuelle arena som er mulig å påvirke som lokallagsleder for NPL Finnmark, og hun vil jobbe for å øke antall medlemmer. Dette kan også gjøres sammen med Parat Politiet som har et medlem i Finnmark i dag.

Etter årsmøte spiste vi juletallerken på hotellet i Karasjok, hvor også strategisk ledergruppe i Finnmark hadde hatt møte. For meg som «søring» var jeg imponert over all aktiviteten på hotellet en mandag kveld i desember. 

Tirsdag  10.12 var det heldigvis blitt betydelig varmere utenfor hotellet, nå var det kun -15 grader. Vår hyggelige sjåfør, Frank Wentzel, viste oss rundt i Karasjok. Vi var innom sametinget, en suvenirbutikk, og Karasjok lensmannskontor. Kontoret var stengt for publikum, men de åpnet for oss, og tok hjertelig imot oss, serverte kaffe og fortalte oss om de endringene som var blitt i Karasjok. Det var ikke slik at alt som har skjedd ble oppfattet som til det bedre, og de ga uttrykk for at de syntes det var trist at de ikke hadde muligheten til å gi det tilbudet til innbyggerne som de hadde hatt muligheten til tidligere.

I bilen tilbake til Lakselv fortalte Frank Wentzel mer om hvordan han jobbet i sin nye rolle som politikontakt. Han var opptatt av å få alle ansatte i kommunen Mehamn på banen, og ville forplikte kommunens ledelse i planene som ble laget. Han hadde strategiske tilnærminger spesielt når det gjalt forebygging av vold i nære relasjoner, psykiatri og rus. Han var tydelig på at ansatte i kommunen måtte få opplæring omkring dette, og det måtte bli trygt for de som ble utsatt for denne type kriminalitet å si fra, slik at vi kunne behandle sakene. Jeg tror hans erfaring som lensmann vil  kommunen ha stor nytte av i det videre arbeidet som politikontakt slik at innbyggernefår et trygt sted å bo.

Tilbake i Lakselv fikk vi også en svipptur innom Lakselv lensmannskontor, der fikk vi også servert kaffe, og hilst på mange unge politibetjenter. De fortalte at de trivdes på lensmannskontoret, og hadde en god arbeidshverdag med blant annet et ungt og trivelig miljø.  De hadde kjøpt inn pakker til julekalenderen, og vi fikk være til stede når dagens pakkes skulle åpnes. 
Frank Wentzel leverte oss på flyplassen Banak i Lakselv. Han fortjener en stor takk for å ha transportert oss rundt i Finnmark og vist oss de ulike stedene. Det var usikkert om han kom seg hjem i løpet av kvelden, da veien til Mehamn var stengt tre steder pga dårlig vær. Frank Sletten og jeg fikk noen timer sammen før vi fløy tilbake til Tromsø. Vi oppsummerte med at det hadde vært en flott tur, og at det finnes mange muligheter for Finnmark politidistrikt. Vi ser begge fram til å komme tilbake til Finnmark. 

Karasjok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God stemning på Karasjok lensmannskontor: Fra venstre: Arvid og Anne Næss, Frank Sletten (landsstyret) og Frank Wentzel.