Etter forsvarskommisjonens, totalberedskapskomisjonens og forsvarsjefens fagmilitære råd ser vi åpenbare behov for å styrke både sikkerhet og beredskapsarbeidet.

- Hvilke trusler står vi overfor?
- Hva er politiets rolle?
- Hva tollvesenets rolle?

Har politiet og tollvesenet de ressursene, fullmaktene og folkene de trenger for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag?

Medvirkende:

Kjetil Ravlo, Forbundsleder, Norges Politilederlag i Parat
Benedicte Bjørnland, Politidirektør, POD
Øystein Børmer, Tolldirektør, Tollvesenet
Karin Tanderø Schaug, Forbundsleder, Tollerforbundet