Vektere blir forvekslet med, og forventes å oppføre seg som politi. På sin side, blir politiet blir stadig mer sentralisert og rettet mot alvorlig kriminalitet og beredskapssituasjoner.

Dette danner bakteppet for en masteroppgave skrevet av studenter ved Høgskolen Kristiania, hvor de ønsker å undersøke hvordan samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen kan utvikles for å forbedre ressursutnyttelsen og utfallet av alvorlige hendelser.

Det vil også bli en panelsamtale mellom sentrale aktører fra politiet og sikkerhetsbransjen.