Politiets trusselvurdering i Norge for 2023 omtaler også trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Samtidig har Norges Politilederlag og Parat Politiet arbeidet for å få en mer overordnet, langsiktig politisk styring av politiet og med klare ambisjonsnivåer på hva politiet skal levere.

Vi inviterer til en panelsamtale for å kaste lys over trusselbildet i Sverige, og hvordan dette påvirker Norge, samt en dialog om tiltak som kan forebygge og bekjempe denne type kriminalitet.

Medvirkende:

Kristin Kvigne, Sjef, KRIPOS
Annica Allvin, forsker/seniorrådgiver, PHS/Oslo PD
Ivar Prestbakmo, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Kjetil Ravlo, leder, NPL
Einar Kaldhol, leder, Parat Politiet
Aslak Bonde, moderator/ordstyrer