Rapporten fra Høyskolen Kristiania, som er laget på oppdrag fra Parat, presenteres av organisasjonspsykolog Sindre Olafsrud. Panelet for øvrig består av Tine Sundtoft som er fylkeskommunedirektør i Agder, Anne-Cecilie Kaltenborn som er direktør i NHO Service og Handel og Parat-leder Unn Kristin Olsen. Ketil Raknes, som er instituttleder for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, skal lede det hele.

Tema som vil bli tatt opp er følgende:
* Økt innflytelse over egen arbeidsplass er viktig for arbeidsglede, men hva kan være de viktigste hindrene som står i veien for dette.

* Mange arbeidstakere opplever økte krav til rapportering og stadig strengere kontrollrutiner. Samtidig har mulighetene til å overvåke folks arbeidsinnsats også økt betydelig. Er det mulig å forene kontroll og rapportering og arbeidsglede?

* Arbeidsglede handler mye om ledelse og kultur. Mye forskning viser at de som er blir ledere ofte er både selvsentrerte og ikke spesielt opptatt av andre. Må vi ikke velge andre type ledere hvis flere skal oppleve arbeidsglede?

* Er det ikke en fare for at debatten om arbeidsglede i for stor grad konsentreres om mennesker med høy utdanning i middelklasseyrker?

* Produktivitetsveksten både i Norge og flere andre land har flatet ut det siste tiåret. Kan økt arbeidsglede bidra til å bøte på dette?

Arrangementet i Arendal starter onsdag klokken 15.00 og blir sendt live på Parat24 og på Parats Facebookside. I tillegg blir arrangementet tilgjengelig på de samme stede i etterkant. Forskningsrapporten om «Arbeidsglede» vil også bli tilgjengeliggjort på parat.com.