Av Marit Ellingsen 

NPL Sør-Øst måtte utsette sitt årsmøte pga. koronasituasjonen, og valgte å gjennomføre årsmøte via virtuelt møterom. Det var godt oppmøte, hvor noen hadde samlet seg på møterom på politistasjonen i Grenland og noen i Tønsberg. De aller fleste møtte imidlertid fra sitt hjemmekontor, eller på sitt eget kontor og logget seg på aktuelt møterom. 

Årsmøte var godt forberedt og lokallagsleder gikk gjennom sakslista og fikk behandlet de sakene som var på agendaen. Det ble valgt et solid styret, som bør gi et godt grunnlag for aktivitet i 2020/2021, hvis CV19 tillater det.

Forbundsleder, Marit Ellingsen, holdt et innlegg om aktuelle tema fra sentralt hold, og fikk innspill på saker som medlemmene var opptatt av. 

Lokallagsleder tok gjenvalg, og det nye styret for NPL Sør-Øst består nå av:

Leder: Annie Sandersen
Nestleder: Knut Erik Ågrav
Kasserer: Rune Sigbjørnsen
Sekretær: Camilla Grimsæth
Styremedlem: Frank Gran
Styremedlem: Bjørn Håvard Olsen
Vara: Linda Duvholt