16:45:33Leder gjennomgikk årsberetning, og selv om han startet med å si at det ikke hadde vært mulig å samle medlemmene til fysisk arrangement, fikk årsmøte en god og fyldig gjennomgang av aktiviteten som har vært i NPL Møre- og Romsdal.

Regnskapet ble redegjort for av Eli Anne Tvergrov, og godkjent digitalt. Lokallaget har for tiden en sunn økonomi, og håper å kunne bruke de oppsparte midlene på medlemmene. Bla. vil det bli prioritert å gi reisestøtte til medlemmer som skal delta på Lederkonferansen i Parat 30.9 til 1.10.21 på Gardermoen.