Av Marit Elliongsen

Årsmøtet ble satt, og lokallagsleder ønsket velkommen, tok oppgaven som møteleder, og foreslo Elia Anne Tvergrov til å skrive protokoll. Det ble gitt en grundig gjennomgang av årsmeldingen som viste til et aktivt år, hvor han bla. ønsket nye medlemmer velkommen. Samarbeidet med Parat Politiet i Møre og Romsdal har funnet sin form og viste til at  Norges Politilederlag i Parat viser igjen i partssamarbeidet i Møre og Romsdal og blir lyttet til.

De ordinære postene på årsmøte ble gjennomgått, og hele styret tok gjenvalg. Etter avsluttet årsmøte fikk forbundsleder, Marit Ellingsen, orientert om situasjonen sentralt, gratulerte med gjenvalget, og at det fremdeles var et ønske å besøke Møre og Romsdal i 2020. Hun takket for aktiviteten og engasjementet som har vært i Møre og Romsdal, og da spesielt til lokallagsleder Alf Christian Grøtteland,  og håpte på like stort engasjement fra NPL Møre og Romsdal det neste året. 

Gjenvalg av styret som består av: 

Alf Christian Aarseth Grøtteland, 
Nestleder: Grethe Hjelle 
Styremedlem: Hans E. Pettersen 
Sekretær/kasserer: Eli Anne Tvergrov