Politiet får ytterligere 189 millioner kroner i 2021 som følge av budsjettforliket regjeringspartiene og FrP kom til enighet om tirsdag. De 189 millionene fordeles på følgende vis:

100 millioner kroner til styrking av politidistriktene 
60 millioner kroner til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet
12 millioner kroner til dyrepoliti i alle politidistrikt 
7 millioner kroner til DNA-analyselaboratorium ved Rettsgenetisk Senter ved UiT i Tromsø
10 millioner kroner til forprosjekt for bygging av felles norsk-svensk grensestasjon på Magnormoen

Marit Ellingsen, forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL), sier denne tildelingen er helt nødvendig, og noe NPL har etterlyst lenge. 
– Det er svært gledelig at vi nå får 100 millioner til politidistriktene. Nå er det grunnleggende på plass, slik at vi faktisk får muligheten til å øke tilstedeværelsen vår og kommer med flere patruljer både ute i det offentlige rom og på nett. Om denne tildelingen blir fastsatt vil politidistriktene få det lokale handlingsrommet som er nødvendig for å bekjempe lokale kriminalitetsutfordringer. Ikke minst vil dette bedre økonomien totalt sett i politidistriktene, sier hun. 

Frank Magne Sletten, styremedlem og utvalgsansvarlig i NPL, håper tildelingen medfører at tiltakene mot ungdoms- og gjengkriminalitet får større oppmerksomhet, og at forebyggende tiltak som primær hovedstrategi styrkes. 
– De proaktive samtalene med ungdom er viktig for politiet. På den måten følger vi i større grad opp enkeltungdom og deres utfordringer i en tidlig fase. Bekymringssamtalene i etterkant er også viktig, men det er ofte slik at når vi er tidlig ute med kriminalitetsbekjempelsen påvirker vi best. En gjeng består av enkeltindivider, og da er det viktig å ha et godt målbart redskap for vår aktivitet også inne forebyggende. 

Også Ellingsen mener grunnlaget for forebyggende tiltak over hele landet vil forbedres med den nye bevilgningen.
– Om det nå kommer 60 millioner ekstra til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet er grunnlaget der for å få satt inn bedre forebyggende tiltak mot dette for å skape tryggere samfunn. Ikke bare i Oslo, men også ellers i landet, påpeker hun.