Parats leder Unn Kristin Olsen åpnet landsmøtet med å takke hovedstyret, de mange tillitsvalgte og ansatte for arbeidet og støtten hun har fått i denne perioden.
– På forrige landsmøte ble jeg valgt til nestleder i Parat, lite ante jeg om at landets regjering skulle stjele Parat-leder Vegard Einan fra oss. Vi visste heller ikke at vi skulle få en trygdeskandale, at en flaggermus fra Kina skulle skape en pandemi og heller ikke at vi skulle få den lengste streiken i Parats historie, sa Olsen.

Det å lede Parat i en krisetid har etter Olsens mening ikke bare vært en dans på roser. Det har vært ekstraordinære år for Parat.

EØS-saken 
Høsten 2019 startet saken som omhandlet NAVs feiltolkning av EØS-reglene.  
– Denne saken slo brutalt inn over svært mange Parat-medlemmer og tillitsvalgte, ikke bare i NAV, men også etter hvert, i domstoler, i departementer og andre steder i offentlig sektor hvor Parat har mange medlemmer. Parat og Parat NAVs dyktige tillitsvalgte sto hver dag på barrikadene for de ansatte, sa Olsen.  
 
Også noen av Parats medlemmer har blitt rammet av NAVs feiltolkning av regelverket. Medlemmene har fått bistand fra Parats juridiske avdeling. 
– Der fikk Parat vist sin styrke og profesjonalitet. Vi ivaretok på den ene siden medlemmer og tillitsvalgte som sto i stormen, som ble hetset og sjikanert og hadde tøffe dager, samtidig som vi ivaretok medlemmer som var rammet av feiltolkningen, sa Parat-lederen.

Koronapandemien
På grunn av Parats mange medlemmer i luftfarten, i næringene rundt luftfarten og også i reiseliv og hotell, ble Parat den arbeidstakerorganisasjonen i Norge som ble sterkest rammet av pandemien. Mange ble permittert og kontingentinntektene ble lavere.
– Hovedstyret grep svært tidlig fatt i dette. Noen synes kanskje vel tidlig. Men hovedstyrets tidlige beslutninger om tilpasning av aktiviteten, prioriteringer og klare beskjed til administrasjonen om satsing på kvalitetstunge digitale tilbud, var helt nødvendige, de var riktige og de var kloke, sa Unn Kristin Olsen.

Hun sa også at når vi nå står igjen med fasiten, har Parat kommet seg godt igjennom pandemien.

Vekterstreiken
Paratlederen var også innom fjorårets uvanlig lange vekterstreik i sin innledningstale.  
– Våre medlemmer, og våre dyktige tillitsvalgte og Parat som sådan kom ut av den streiken med rak rygg, flagget til topps og fortjent stolthet. Vi fikk NHO tilbake til forhandlingsbordet, og vi fikk til en betydelig forbedring av det som NHO hadde prøvd å fortelle oss var siste og endelige tilbud, sa Olsen. 

Vekst
Parat-lederen understreket at Parat ikke har som mål å bli det største forbundet i Norge, eller å rekruttere medlemmer kun for vekstens skyld.
– Men vi har vekst som mål fordi vi skal ha tyngde i norsk arbeidsliv, ikke bare som en organisasjon i arbeidslivet generelt, men også på den enkelte arbeidsplass, sa Olsen.

Kompetanse
I 2019 hadde Parat læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassen som flaggsak. Diskusjonen om kompetanse dreier seg ofte om det er for mange eller for få med høyere utdanning.
– For Parat var det viktig å sette søkelys på arbeidsplassene som læringsarena. Parat konkluderte med at for arbeidslivet er arbeidsplassen den viktigste læringsarenaen vi har, og at den må verdsettes og utnyttes på lik linje med utdanningsinstitusjoner, sa Parat-lederen.

Den fjerde industrielle revolusjonen 
Unn Kristin Olsen mener vi nå er midt inne i et perspektivskifte. Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen. Ifølge Google kan den defineres slik: "en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter."  
– Eller sagt med mine ord, når mobilen snakker med kjøleskapet ditt eller styrer vaskemaskinen din, sa Olsen.  

Norge har etter Olsens mening mye av det som kreves for å ta en ledende posisjon også innenfor neste skritt – industri 5.0: En høyt utdannet og digitalt moden befolkning, lang erfaring med høyteknologi og stor grad av tillit.  
– Dette må vi som arbeidstakerorganisasjon være med å heie frem og medvirke til. For det vil ikke bare gagne økonomien vår, skape nye arbeidsplasser, men også være en viktig drivkraft for det grønne skiftet, sa Parat-lederen.

Bærekraft
Verden vil konsumere flere varer og tjenester de kommende årene og produksjonen vil derfor øke. Samtidig må vi klare å redusere den negative klimaeffekten.
– Bærekraft er ikke lenger et valg, det er et krav. Bærekraft er lønnsomt, sa Olsen.

Hun mener at for å muliggjøre velferd i et bærekraftig fremtids-Norge, er det helt avgjørende at arbeidstakerorganisasjonene blir en tydelig stemme, slik at de er med når beslutningene og grepene tas.
– Den grønne omstillingen har startet, og Parat skal være en del av innovasjonen. Jeg tenker at det mest nyttige du og alle andre kan bidra med i fagforeningssammenheng, er engasjement, sa Olsen.

Klima og arbeidsplasser
Parat ser i øynene at klima og arbeidsplasser kan komme i konflikt med hverandre.
– Men nettopp derfor er vi på vakt mot løsrevne og lettvinte klimakrav, som ikke vil virke på annen måte enn ved å sette arbeidsplasser og verdiskapning i fare. Arbeidet for å redde klimaet må og skal ikke føre til arbeidsledighet eller nedbygging av velferdstjenestene våre. Som nasjon skal vi greie begge deler, sa Olsen.

Hun ønsker at Parat skal fremstå om en arbeidstakerorganisasjon som er utålmodig kritisk og dristig visjonær når det kommer til bærekraft, miljø og klima. 
– Vi skal være dristige når vi setter oss mål, men ansvarlige. Jeg vil at Parat skal forene visjon og virkelighet. Vi skal sørge for at de unge som før pandemien satt og skolestreiket, finner seg naturlig hjemme i Parat når de om få år skal velge fagforening, sa Parat-lederen i sin åpningstale til landsmøtet.

Les også: Parats landsmøte har åpnet