Neste år når vi kanskje 40 millioner passasjerer over norske flyplasser. Det blir i så fall 14 millioner mindre enn 2019. Det gikk fram av Øyvind Hasaas’ foredrag til Parats luftfartkonferanse på Gardermoen torsdag. Hasaas er konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor. 
– I 2024 kan vi være oppe på nivå med 2019, men det er stor usikkerhet heftet ved prognosen, sier Hasaas. 

For dårlig inntjening
Luftfartsdirektør Lars E. de Lange Kobberstad sluttet seg til spådommen om opphentingen.  
Han pekte dessuten på dårlig inntjening i flybransjen, massive effektiviseringsprogrammer, kostnadskutt, høye drivstoffpriser og usikkerheten rundt rentenivået.  

Han oppfordret også om å følge med på de pågående klimaprotestene under toppmøtet i Glasgow. 
– De som protesterer er unge. De burde være fremtidige passasjerer, men de vil ikke fly, sier Kobberstad. 

Konsekvensen må ifølge luftfartsdirektøren jobbe med klima på en helt annen måte.  
– Klima handler mer om vilje enn om teknologi, sier han. 

Virusets vei 
Usikkerheten om trafikkutviklingen er selvsagt til en viss grad knyttet til hvordan koronaviruset oppfører seg framover. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror ikke det er noen grunn til å frykte nye pålegg om smittevern ombord i fly, selv om vi får nye virusvarianter. Grunnen er økt vaksine, og ikke minst den tredje dosen. 

Han forstår likevel at mange nøler med å planlegge flytur. 
– Mange sitter på gjerdet. Men økende immunitet globalt vil bety mye for reisemønsteret. Mange tror at vi kommer dit i 22, sier Nakstad. 

Øyvind Hasaas er opptatt av hvordan passasjermiksen vil utvikle seg.  
– Konsulentselskapet McKinsey har vurdert utviklingen av reisemønsteret, uten noen klar konklusjon, men med et stort spørsmålstegn ved forretningsreisene. Hvilke reiser blir nødvendig. Det er et spørsmål om de kommer tilbake, og eventuelt hvor sterkt. Fritids- og venne-reiser kommer sikkert tilbake, men totalt sett har vi endret reisevaner, sier Hasaas. 

I en annen rapport har Boston Consulting, vurdert andre endringskrefter i bransjen etter pandemien. Konklusjonen er at endringer kommer. Ikke minst når det gjelder langdistanse i kombinasjon med hub-er. 
– De store sammenslutningene kommer ifølge utredningen til å bli mer dominerende på bekostning av de mellomstore. Det blir verre for de mellomstore. Det kan bli utrivelig i midten, sier Hasaas. 

Avinor under press 
Det gjeldstyngede Avinor ligger nå nede under grensen for egenkapitalnivået, slik den er satt i selskapets vedtekter.  
– Vi har brukt opp kredittkortet, sier Hasaas. 

Avinors handlingsrom kommer dermed til å være veldig begrenset de kommende årene, dersom myndighetene ikke bestemmer seg for å gi en god slump i driftsstøtte. Slik det ser ut nå kommer ikke selskapet tilbake på det vedtatte egenkapitalnivået på flere år. 

På spørsmål fra salen om ikke den nye regjeringen vil bidra, svarte Hasaas at det ikke var kommen noen signaler om tiltak som kan hjelpe Avinors økonomi. 
Nakstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Rostrup Nakstad skjønner at kundene nøler, til tross for liten fare for nye virustiltak om bord i flyene. Foto: Tellef Øgrim.