Skogvang mener kampen for å få oppsagte kolleger tilbake i jobb er noe av det som gleder mest. Kolleger som risikerte å stå lenge uten jobb og uten rettigheter i nyopprettede SAS-selskaper blir nå de første som vil bli ansatt tilbake i SAS. 
– Nå får vi alle kollegaene tilbake i jobb og den nye tariffavtalen blir gjeldende i alle selskapene, samtidig som vi har rett til gjenansettelse og opparbeider konsernansiennitet i alle selskaper. Dette var viktig for oss. Vi har samlet pilotkorpset i SAS igjen og skal ikke konkurrere mot hverandre om jobbene i fremtiden slik det var lagt opp til, sier han.
 
Flere utfordringer 
Det som ifølge Skogvang er utfordringen med avtalen som er inngått er lengden på 5,5 år, nedgang i lønn og potensielt økt antall arbeidstimer gjennom uken. 
– Vi har akseptert en lønnsnedgang på 5 prosent, men får en lønnsutvikling på linje med frontfaget gjennom avtaleperioden. Som kjent har vi nesten stått stille lønnsmessig fra tidlig på 2000-tallet, noe som betyr at vi totalt sett vil få en mer positiv lønnsutvikling de neste årene. Dog har selskapet anledning til å trekke ytterligere 8 prosent av lønnen ved å gi fri i perioder det er mindre produksjon, sier han.
 
Muligheten for økning av arbeidstimene pr. uke fra 45, til 60 timer bekymrer pilotlederen i mindre grad. 
– Avtalen gir oss rett til overtidsbetaling på arbeid utover 47,5 timer pr uke, som vil gi litt ekstra kompensasjon dersom ukene blir lange. Med andre justeringer i avtalen vil nok hverdagen bli litt tyngre de neste årene. Det blir nå opptil den enkelte pilot å sette grenser dersom belastningene blir for stor, sier Skogvang.   
 
Håp om at SAS lykkes  
Han er samtidig svært kritisk til SAS-ledelsen som ikke har kommet pilotene i møte mye tidligere. 
– Streiken har i for stor grad rammet uskyldige passasjerer. Når vi ser resultatet fra forhandlingene, mener jeg at dette er et resultat SAS-ledelsen burde kommet frem til langt tidligere i prosessen. Samtidig skal vi nå prøve å se fremover og sammen sørge for at SAS lykkes inn i fremtiden, sier Skogvang.