Røkkum sier de permitterte ikke får annen informasjon fra Stockholm enn hva som kommer gjennom presseoppslag. Jeg vil gi ros til våre lokale ledere prøver så godt det lar seg gjøre å hjelpe oss med det praktiske rundt permitteringene. Mitt inntrykk er at de er like oppgitt som oss over situasjonen.
– Jeg har bedt ledelsen i Stockholm komme på banen med informasjon og ivareta ansatte i permisjon. Det er fortsatt ikke kommet noe etter en uke, og ingen har tatt kontakt med meg. Det enkleste ville være å ta kontakt med meg som tillitsvalgt og som ikke er permittert, sier kabinlederen. 

Han mener det ville være naturlig om SAS-ledelsen tok ansvar for egne ansatte.
– Jeg kan ikke tolke det som annet enn at de ikke bryr seg, eller har en strategi om å sitte helt stille i håp om at alt ordner seg av seg selv. Det virker nesten som de har fått munnkurv fra øverste hold. For oss som står midt oppe i problemene er dette en fortvilet situasjon, der vi ønsker oss ledere som tar ansvar, sier Røkkum.


RED:SAS ved Lena Rökaas som er vice president and accountable managersom har gitt en kommentar:

– Detta är en situation med stor osäkerhet och dagliga ändringar – vi har förståelse för att det är påfrestande för våra kollegor som drabbats av pilotföreningarnas beslut att gå ut i strejk. Vi har en löpande dialog med våra medarbetare och håller dem uppdaterade med den information som finns tillgänglig. Vi tar detta med oss och gör fortsatt vårt bästa för att besvara de frågor finns framöver, skriver Rökaas i en epost til Parat24.