Landsmøtet er Parats høyeste organ, og samles hvert tredje år, og skal blant annet vedta nye politiske programmer for neste tre-års periode.

Det skal også velges nytt hovedstyre, nytt kontrollutvalg og ny valgkomite.
Det er i år knyttet stor spenning til noen av valgene. Det er  blant annet to kandidater til nestledervervet og to kandidater til vervet som leder av kontrollutvaget. 

Les mer om landsmøtet og se programmet her