Parat-advokaten sier ansatte i bedriftene som driver bakketjenestene på flyplassene typisk er utsatt for anbudskonkurranser hvert tredje til femte år.
– Arbeidstakerne det her gjelder er utsatt for anbud med jevne mellomrom, noe som gjør at de aldri får fast ansettelse dersom virksomhetsoverdragelsesreglene tolkes snevert. Dette er særlig et problem i flybransjen, men vi finner det også i andre bransjer, sier Kambestad.

Han varsler allerede nå rettsak om Widerøe-ansatte ikke får ansettelse i Aviator som vant anbudet denne gangen.
– Vi har flere rettsavgjørelser i slike saker som går i favør av arbeidstakerne. Samtidig er dette også noe politikerne må gripe fatt i for å klargjøre lovverket ytterligere. Vi kan ikke akseptere et løsarbeidersamfunn, der arbeidstakere er en del av anbudskonkurransene. Tenk deg selv en situasjon der du hvert tredje- eller femte år blir satt ut på anbud, uten å vite om du fortsatt har en jobb å gå til, sier Parat-advokaten.