Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, tror det er mange som kun ser lave priser og glemmer hva dette koster ansatte i form av dårlige arbeidsvilkår.
– Selskapet hevder ansatte selv kan velge, men sannheten er at Wizz Air ikke tillater at ansatte organiserer seg. Sannheten er også at selskapet er dømt for å forfølge og true ansatte som har forsøkt å organisere seg, sier Holseter.

Brudd på menneskerettighetene
Han sier Norge har høy levestandard på grunn av et godt samarbeid mellom myndighetene, arbeidsgivere og ansatte.
– Trepartssamarbeidet er noe vi i Norge er stolte av, og som av svært mange løftes frem som den viktigste årsaken til vår velstand. Nå kan det norske folk bruke forbruksmakten til å avvise aktører som driver dumping og utfordrer denne modellen. Dette er en arbeidsgiver som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, sier Pilotlederen.

Pilotlederen viser til at Wiss Air bryter retten til organisasjonsfrihet på følgende områder:
* ILOs kjernekonvensjon nr. 87 (organisasjonsfrihet)
* ILOs kjernekonvensjon nr. 98 (kollektive forhandlinger)
* Verdenserklæringen for menneskerettigheter, artikkel 20 og 23
* Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, artikkel 22

Kontakt med politiet
Holsether sier Parat har lang erfaring med selskaper som Wizz Air, og har nå bedt politiet om å undersøke om ansatte i selskapet oppfyller vilkårene i utlendingsloven paragraf 117 og utlendingsforskriften paragraf 19-22.
– For å få opphold i landet krever norsk lov at man må ha en minimumsinntekt, det har ikke disse ansatte i dag. Vi har tidligere trukket Ryanair til norsk Høyesterett to ganger og vunnet. Det er også sørget for at ansatte i dette selskapet fikk et eget norgestillegg, sier han.