Lover og regler

    Reisesider 

    Bransjenyheter 

    Som medlem i Parat har du rett til ubegrenset med hjelp til saker som gjelder ditt arbeidsforhold. 
    I ditt Parat-medlemskap er det også én gratis time med advokat i året.
    Denne timen kan du benytte til alle slags juridiske forhold. Ring Parat på tlf. 21 01 36 00