Parat-lederen sier at det er for tidlig å senke skuldrene selv om Norwegian nå har fått styrket egenkapitalen.
– Koronakrisen er ikke over og Norwegian, sammen med SAS, Widerøe og en rekke mindre selskaper vil ha behov for ytterligere tilførsel av likviditet. Her mener vi norske myndigheter må finne løsninger som tilfører kapital og ikke bare lån og garantier. Luftfart er viktig for et langstrakt land som Norge og luftfart er avgjørende for samhandel med Skandinavia og den øvrige verden. Regjeringen må derfor tilføre luftfarten mer likviditet, slik at vi fortsatt har norske og skandinaviske flyselskap når denne krisen er over, sier Olsen.

Tillitsvalgte er lettet, men sier mer må på plass
Leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen, er fornøyd med at kreditorer og aksjonærer har bidratt til løsningen som er presentert mandag.
– Løsningen som er kommet mandag gir oss håp. Samtidig tenker vi på våre kolleger i Sverige, Danmark og i andre land som har mistet jobben i bemanningsselskapene som nylig ble slått konkurs. Vårt håp er at ledelsen i Norwegian fortsetter ryddejobben, lager en enklere organisasjonsstruktur, skaper god dialog med oss ansatte og finner løsninger som gjør at mange av de som nå er permittert og har mistet jobben kan komme tilbake til et sterkt og solid selskap, sier Hansen.

Lover bra
Leder for Norwegians kabinforening, René-Charles Gustavsen, sier dagens løsning absolutt gir håp for fremtiden.
– Dagens løsning lover bra og jeg håper alle ansatte over litt tid kan være tilbake på jobb, også våre kolleger i Danmark og Sverige. Jeg er glad for krisepakken fra staten, bidraget fra kreditorene og enigheten som er oppnådd blant aksjonærene. Samtidig har Parat-lederen rett i at Norwegian, sammen med øvrig norsk luftfart, trenger ytterligere tilførsel av kapital fra myndighetene. Vi må også få tilført likviditet uten ytterligere økt gjeldsbyrde, sier Gustavsen.

Myndighetene må bidra med ytterligere økonomisk hjelp
Parat-lederen sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i et møte med Parat på onsdag, viste forståelse for at luftfarten trenger mer hjelp.
– I møte med samferdselsministeren på onsdag fikk vi formidlet behovet for ytterligere hjelp til en kriserammet luftfart. Her deltok også tillitsvalgte for piloter og kabinansatte i SAS. Det er ingen tvil om at alle flyselskaper i Norge og Skandinavia er hardt rammet og ikke vil komme gjennom denne krisen uten ytterligere hjelp fra norske myndigheter, sier Olsen.