Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen for TV 2. Der svarer videre 15 prosent at de syns det er vanskelig å ta stilling, mens 5 prosent av respondentene er usikre. 

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier det kommer inn mange støtteerklæringer hver dag. 
– Vi får selvfølgelig også noen meldinger som ikke støtter pilotstreiken, men den positive støtten er overveldende. Vår jobb er å informere om hva konflikten egentlig dreier seg om – et anstendig arbeidsliv for alle arbeidstakere i Norge og Skandinavia. SAS-ledelsen forsøker å ødelegge den norske og skandinaviske modellen, det skal de ikke få lov til, sier Parat-lederen. 

I undersøkelsen har også respondentene blitt spurt om streiken har fått negative konsekvenser for dem. Og en av fem (19,8 prosent) svarer ja til dette, mens 12,7 prosent svarer at den vil gjøre det dersom ikke konflikten løses innen en uke. 

Undersøkelsen er gjennomført 6. juli og har 1.095 respondenter.