Kontingentsatser fra 1. januar 2023
Kontingenten for et medlemskap er 1,2 % av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt 535 kroner per måned. Minimumskontingenten er 90 kroner i måneden. 

Student, elev (videregående skole) og lærling 
Et du student, elev i videregående skole eller lærling, koster det ingenting å være medlem i Parat. Du får fortsatt tilgang til de samme medlemsfordelene som andre medlemmer.

Pensjonister og andre
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive, betaler 535 kroner i året. 

Betaling av kontingent ved overgang fra annen organisasjon 
Nye medlemmer trenger ikke betale kontingent til oss hvis de betaler kontingent til en konkurrerende organisasjon de har meldt seg ut av. (Gjelder eventuelt oppsigelsestiden i annen organisasjon) 

Kontingenten kan trekkes fra på skatten

Kontingenten du betaler er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det betyr at du hvert år kan trekke fra opp til 7700 kroner på din selvangivelse. 

OU-midler 
Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og går til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Arbeidsgiverne i de ulike forhandlingsområdene betaler inn fastsatte beløp ( beløpene er ulike i de ulike arbeidsgiver-områdene), mens arbeidstakerne betaler inn en fastsatt egenandel:
- I NHO- området så er egenandelen kr 169 per år (trekkes pr måned) 
- I Virke så er egenandelen kr 169 per år (trekkes per måned) 
- I Spekter så er egenandelen kr 169 per år (trekkes per måned)
- I staten er egenandelen kr 400 per år (trekkes per måned) 
- I KS området er egenandelen per år kr 316,92 (per måned kr 26,41)

Du kan spare mye penger ved å utnytte ditt medlemskap 

Det er mye penger å spare på å bruke våre medlemsfordeler. Mange opplever å spare inn hele kontingenten ved å benytte seg av våre bank- og forsikringsavtaler. 

Gjør deg kjent med våre medlemsfordeler, og se hvor mye penger du kan spare. 

Slik betales kontingenten 

Trekk over lønn 
Arbeidsgiver trekker kontingenten direkte fra din lønn før hver lønnsutbetaling, og beløpet opplyses på lønnsslippen. Vi sender beskjed til ditt lønningskontor og ber dem starte trekket på deg på en gitt dato.

Avtalegiro
Du kan opprette avtalegiro i din nettbank, eller på Min Side. Vi sender informasjon om kontingent trekk til din bank, som så trekker pengene direkte fra din konto og overfører pengene til oss.

Faktura med fakturagebyr
Hvis du ønsker å motta faktura, påløper et fakturagebyr på 50 kroner pr faktura.


For arbeidsgivere - registrere trekklister