Kraftig vekst i billettsalg og mer trengsel på flyplassene betyr ikke automatisk at luftfarten er tilbake til tiden før pandemien. Hva skal til for at det skal skje? Parats luftfartskonferanse prøver å finne svaret. 
 
Opphenting tar tid 
Både den nye regjeringens syn på luftfarten og perspektiver fra Luftfartstilsynet og Avinor skal bidra til å tegne bildet av bransjens muligheter etter gjenåpningen. 
 
I september reise totalt 2 767 623 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner. Det er en oppgang på 82 prosent sammenliknet med samme måned i 2020, men fremdeles 45 prosent lavere enn september 2019. 
 
Dessuten kommer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til å snakke om håndteringen av pandemien, det blir tips om hvordan skrive bedre og hvordan du håndterer «utfordrende mennesker på forferdelige dager». Nakstad har nettopp skrevet bok om krisehåndtering, helt fra terroren rammet New York den 11. september 2001 til et ukjent virus begynte å spre seg i Asia og Europa nesten to tiår senere. 

Når og hvor?
Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, åpner konferansen torsdag 11. november kl 10:00 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Gardermoen. I tillegg møter du blant annet luftfartsdirektør Lars Kobberstad, konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor, Øyvind Hasaas og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.
 
Ifølge den luftfartsorganisasjonen Eurocontrol, som løpende analyserer situasjonen i bransjen, var aktiviteten i europeisk luftfart i slutten av oktober fortsatt 23 prosent lavere enn på samme tid i 2019. Trafikken hadde pr. 27 oktober verken økt eller sunket på over to uker.