I disse dager endrer Stortinget flere punkter i arbeidsmiljøloven. Det vil påvirke ansettelsesforholdene og selskapsstrukturen i luftfarten. Det er godt nytt, mener Pilotforbundet i Parat.
– Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er positivt for norsk arbeidsliv og styrker rettighetene til ansatte i luftfartsbransjen, sier Holsether.

Endret selskapsstruktur

Både SAS og Norwegian har de senere årene endret selskapsstrukturen – og med det også ansettelsesforholdene. Gjennom omorganiseringer har de sørget for at ansatte har mistet ansettelsesforholdet der flyvirksomheten og verdiskapningen skjer og fått arbeidsforhold og arbeidervern plassert i heleide bemanningsselskaper i konsernet.
– Dette har vært et brudd på den skandinaviske samarbeidsmodellen hvor arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sammen jobber for å finne de beste løsningene for både ansatte, bedriften og samfunnet, sier Holsether.

Ikke lenger tillatt å opprette egne bemanningsbyråer

Det er fire år siden Høyesterett godtok at ansatte mistet ansettelsesforholdet i Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og ble overført til to rene bemanningsselskaper – Norwegian Pilot Services Norway AS (NPSN) og Norwegian Cabin Services Norway AS (NCSN). Samtidig jobbet de for flyselskapet Norwegian nøyaktig som før overføringen.

Sommerens pilotstreik i SAS handlet også om ansettelsesforhold. SAS endret selskapsstrukturen og opprettet nye selskaper. På den måten kunne de omorganisere seg og begrense ansattes rettigheter ved å plassere dem i tomme bemanningsbyrå internt i konsernet.

De nye endringene i arbeidsmiljøloven vil bestå i å lovfeste at det som Høyesterett mente var lovlig bemanningsentreprise, nå vil være ulovlig innleie.

Mener alle har krav på ordnet ansettelsesforhold

– At regjeringen nå tar grep som Stortinget støtter opp om, er godt nytt for ansatte i luftfarten. Samtidig får alle andre arbeidstakere i Norge nå den samme beskyttelsen, sier Holsether.

Han mener den nye lovendringen som gjør at flyselskapene ikke lenger kan fortsette med denne ansettelsespraksisen, gjør arbeidshverdagen til ansatte i luftfarten tryggere.
– Alle ansatte har krav på ordnede ansettelsesforhold, og arbeidsgiver skal ikke kunne omorganisere seg bort fra ansvaret sitt og på den måten uthule arbeidervernet, sier Holsether.