Det var opprinnelig lagt opp til at flere av tiltakene skulle avsluttes ved årsskiftet, men disse forlenges nå, opplyser regjeringen.

Grunnen er den usikre smittesituasjonen og de nye smitteverntiltakene som ble varslet tirsdag kveld.
– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Tiltaket innebærer at dagpengesatsen forhøyes til 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet. Dessuten kan en ledig jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil bli kompensert for inntektstap.

I tillegg forlenges også perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.

Særreglene for lærlinger videreføres også, slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen, vil kunne motta dagpenger ut januar.