Parat-leder Unn Kristin Olsen sier Norsk Luftambulanse vant saken i tingretten, men at disse ni har gode sjanser til å vinne frem i lagmannsretten.
– Årsaken til dette er at det er nye opplysninger i saken og at det i mellomtiden har kommet rettsavgjørelser som støtter de ansattes sak. Det alvorlige her er at Norsk Luftambulanse som arbeidsgiver ikke vil anerkjenne den brede og lange kompetansen egne ansatte innehar, sier Olsen.

Virksomhetsoverdragelse i 2018
Hun sier Norsk Luftambulanse ble arbeidsgiver for disse ni ansatte i forbindelse med at de overtok operatøransvaret for luftambulansetjenesten med helikopter i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø, sommeren 2018. 
– Dette ligner på mange måter den såkalte «Babcock saken» som gjaldt luftambulansetjenester med fly. Babcock har etter hvert blitt enige med sine ansatte om at overgangen var en virksomhetsoverdragelse, det samme er ikke Norsk Luftambulanse villige til overfor sine ansatte, sier Parat-lederen.  

Olsen viser til at luftambulansetjenesten jevnlig legges ut på anbud, en prosess som skaper usikkerhet for virksomheten og ikke minst usikkerhet for ansatte som risikerer å miste jobben.
– Reglene om virksomhetsoverdragelse skal verne arbeidsforhold knyttet til at en virksomhet videreføres, men av ny arbeidsgiver. Typisk etter en anbudsprosess. Ryddighet rundt en slik prosess gjør at den som mister anbudet slipper å gå til oppsigelser og ny arbeidsgiver overtar ansatte med god kompetanse. Problemene oppstår, slik vi ser i denne saken, der ny arbeidsgiver forsøker å unndra seg ansvaret for tidligere ansatte, sier hun.

Realitetene i slike anbudsprosesser er ifølge Parat-lederen at alt fortsetter tilnærmet som før, men med en annen logo på kjeledressen.
– Vi mener hele luftambulansetjenesten taper på å ikke anerkjenne ansattes opparbeidede kompetanse. Luftambulansetjenesten er en kritisk tjeneste, der det opplagt er et stort behov for at opparbeidet kompetanse videreføres, uavhengig av hvem som til enhver tid er arbeidsgiver og uavhengig av logoen på kjeledressen, sier Olsen.

– Ikke juridisk grunnlag
Administrerende direktør Leif Olstad i Norsk Luftambulanse er uenig.
– Vi mener at det ikke er juridisk grunnlag for virksomhetsoverdragelse, men vi har full respekt for at noen av våre medarbeidere ønsker å prøve dette for retten. Det tar vi til etterretning. NLA respekterer spillereglene i arbeidslivet og tariffavtalene, og vi forholder oss til dem. Det blir opp til retten å vurdere eventuelle nye momenter i saken, sier Olsen i en kommentar til NTB.