Da Norsk Industri la fram sin konjunkturrapport mandag, viste den at industrien forventer en vekst på 2 til 3 prosent i løpet av 2020. Den slår også fast at norsk industri er godt posisjonert for å håndtere framtida.

Likevel ber altså Lier-Hansen om moderasjon når han nå skal i gang med å forhandle lønn med fagforeningene.
– Det må bli et nøkternt lønnsoppgjør med utgangspunkt i at det er flere industribransjer som sliter. Rapporten viser et gjennomsnittsbilde. Men skipsverftene våre sliter voldsomt, og de er en vesentlig del av frontfaget. De som leverer bildeler til europeisk bilindustri sliter også på grunn av nedgang i bilproduksjonen globalt, sier han.

Vil ha sin del av kaken
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er ikke overrasket.
– Det er et sikkert vårtegn når arbeidsgiversiden er ute og maner til moderasjon og nøkternhet, sier han til NTB.

Gabrielsen viser til at LO alltid tar hensyn til helheten i norsk økonomi når de utarbeider sine krav.
– Arbeidstakerne har tatt et stort ansvar i den omstillingen mange norske bedrifter har vært inne i etter oljenedturen. Det må innebære at våre medlemmer også skal ha sin rettmessige del av de verdiene de er med på å skape i sine bedrifter, sier han.

Tonen er noenlunde den samme fra Parat-leder Unn Kristin Olsen.
– Selv om vi er nøkterne, vil vi som arbeidstakere naturligvis kreve vår del av verdiskapningen vi hver dag bidrar til, sier hun.

Olsen mener toppsjefen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, tar for hardt i når han ber om et ekstremt nøkternt lønnsoppgjør.
– Selv om vi er nøkterne, støtter vi oss til prognoser fra SSB, Finansdepartementet og Norges Bank som alle legger til grunn en lønnsvekst i 2020 på rundt 3,5 prosent, sier Olsen.

– Tendens til dramatisering
Mandag skrev Klassekampen at det snakkes høyt om streik i forkant av årets lønnsoppgjør, blant annet på grunn av rekordstore utbytter.

Lier-Hansen i Norsk Industri er ikke så bekymret for slike utspill.
– Jeg er ikke så opptatt av alt som sies nå. Ulike parter har en tendens til å prøve å dramatisere et lønnsoppgjør litt vel mye i forkant, og kanskje jeg også har vært med på det fra tid til annen. Nå har jeg bestemt meg for å være veldig nøktern og avbalansert, og ta dialogen i riktig rekkefølge med Fellesforbundet, sier han.

Selv om det tas ut store utbytter fra enkelte bedrifter, påpeker han at det sentrale tarifftillegget ikke bare må være tilpasset de bedriftene som tjener mest.
– Vi må sørge for at vi ikke lager et sentralt lønnstillegg som gjør at vi slår viktige industribedrifter over ende i en periode med lavkonjunktur. Veldig mange industribransjer nå er i omstilling. Omstilling er dyrt og risikofylt, og vi tåler ikke nå å tro at vi skal gå tilbake igjen til en særnorsk lønnsutvikling. Det vil slå beina under unødvendig mange industriarbeidsplasser, sier han.

Uro
Norsk Industris konjunkturrapport er basert på tilbakemeldinger fra 350 av medlemsbedriftene. Den spår en ganske stabil sysselsetting i 2020 når det gjelder fast ansatte.

«Når det gjelder innleie, faller dette signifikant, ettersom markedet roer seg og noen større prosjekter som krevde svært mange medarbeidere innenfor en kort tidsperiode, nå går mot slutten», heter det i rapporten.

Internasjonal uro og handelskrigen mellom USA og Kina trekkes fram som et usikkerhetsmoment.