Tekst og foto: Marit Ellingsen

Parat politiet på Kripos gjennomførte årsmøte tirsdag 9. juni. Lokallagsleder Lena Utseth inviterte NPL til å delta sammen med leder for Parat politiet, Einar Kaldhol. Etter årsmøte møtte vi den nytilsatte kripossjefen, Kristin Kvigne, utenfor hennes kontor på Kripos. 
 
Kristin Kvigne var godt fornøyd med det nye kontoret hun var tildelt, men klarte ikke å skjule at det kanskje var litt stort, og ga uttrykk for at hun savnet å sitte i landskap, slik hun hadde gjort de siste årene i politidirektoratet. Hun hadde satt av én time til oss, og vi var innom både ny stortingsmelding, som vi håper blir levert stortinget før sommerferien nog rusreformen. Hvilke konsekvenser vil reformen gi oss og resten av samfunnet, hvis den blir vedtatt, slik den er framlagt nå? 
Vi fikk også Kvignes syn på rollen Kripos bør ha i framtiden for norsk politi, hvor hun ga uttrykk for at noen ganger må vi akseptere godt nok, og at det ligger mye kvalitet i kvantitet. Hun var forberedt på at ressursene til politiet, som for øvrig offentlig sektor vil bli redusert, og at vi måtte være tydeliggjøre overfor samarbeidspartnere hvilke oppgaver politiet skulle ha ansvaret for. 
 
Kristin Kvigne så ut til å trives i rollen som sjef for Kripos, og vi ønsker henne lykke til.