Parat24 skrev forrige uke om Norges Politilederlags (NPL) innspill til revidert statsbudsjett, der ønsket var en styrking av den sivile rettspleien og namsmannen med økte ansattressurser og øremerkede midler til digitaliseringsarbeidet.

Nå imøtekommer regjeringen NPLs ønske om tiltak ved å ifølge VG bevilge 17,5 millioner kroner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen.

Leder i NPL, Marit Ellingsen, mener dette er et gledelig og nødvendig utfall.
– Det er positivt at regjeringen ser at namsmannsapparatet må styrkes for å møte utfordringene knyttet til restanse som har bygget seg opp de siste årene. I tillegg er det en erkjennelse av at Covid-19-krisen også rammer den alminnelige namsmann og at tiltak så tidlig som mulig vurderes og tas med i revidert nasjonalbudsjett, sier hun.

Ifølge Ellingsen vil tiltaket styrke namsmannens mulighet til å håndtere saker i innfordringsprosessen, slik at levedyktige bedrifter overlever.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener de 45 foreslåtte stillingene er kritiske for å kunne håndtere restanser og ta unna nye saker som kommer.  
– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Det er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier Mæland til VG.