Leder for Sivilutvalget i NPL, Lillian Borge Bersaas, mener man allerede har sett effekten av digitaliseringene gjennomført i 2019, men at det er nødvendig med ytterligere ressurser til digitalisering i 2020.
– Målet er at 90 prosent av utleggssakene skal automatiseres på sikt. For å nå dette målet ser vi at det er nødvendig med øremerkede midler til digitalisering sentralt, samt økte ressurser. Saksøkningen har vært stor, og vi ser at det er nødvendig med økte ressurser for å få kontroll på situasjonen, sier Bersaas.

Den sivile rettspleien i politidistriktene arbeider med innkrevinger av blant annet ubetalte lån, kredittkortregninger og fakturaer. Leder i NPL, Marit Ellingsen, mener det er uhyre viktig å prioritere midler til den sivile rettspleien for å hjelpe dem som sliter økonomisk.
– Ved å ikke gjennomføre de tiltakene vi nå ber om vil dem som allerede sliter økonomisk kun få påført ytterligere økonomiske vansker. I tillegg har koronasituasjonen forsterket det problemet som allerede har vært der når det gjelder betalingsvansker, understreker hun.

Borge Bersaas forteller at man har sett en negativ utvikling når det gjelder behandling av innkrevingssaker innen tidsfristen.
– Den totale porteføljen er stor, og elleve av tolv politidistrikt har ikke oppnådd målet om at 80 prosent av sakene skal løses innen tidsfristen. Det har skjedd en særlig negativ utvikling i april, og vi ser at situasjonen med hjemmekontor har gitt utfordringer da vi ennå ikke er full-digitalisert, sier hun.

Hun ønsker nå en klarhet i at midler vil bli satt av, og at lovendring vil komme på plass.
– Det er ingen tvil om at vi trenger økte ressurser for å få kontroll på situasjonen. Slik det er i dag tar man tilbake gevinsten av digitaliseringen i den ytre enden, selv om man ikke er sikker på når og hvordan digitaliseringstiltak fungerer der. Vi ønsker ressurser for å møte både den nåværende situasjonen, og den eskalerende vanskelige økonomiske situasjonen mange vil være i etter covid-19. Vi trenger økte og øremerkede midler til digitalisering, og man må tildele etaten et antall stillinger ut ifra årsproduksjonskrav, avslutter Borge Bersaas.