– I en svært vanskelig tid må politiet ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Derfor styrker vi beredskapen i Norge med inntil 400 politifolk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Departementet ga fullmakt til ansettelsene torsdag. De inntil 400 skal settes inn i aktiv polititjeneste.

Personene som skal ansettes, har fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i politiet i dag, opplyser Justis- og beredskapskapsdepartementet.

Norges Politilederlag er positive til styrking av politiet
Marit Ellingsen er leder i Norges politilederlag. Hun sier at de er positive til en midlertidig styrking av politiressursene. 

– Vi vet foreløpig ikke hvordan pandemien vil ramme politiet, men ser allerede nå at de distrikt som har grensekontroll har stort behov for økt kapasitet, sier Ellingsen.

Ellingsen opplyser at de allerede har ansatte i karantene.
– Vi må også regne med at ansatte kan bli sykemeldt i tiden som kommer. Denne styrking av politiet vil gjøre at vi blir satt i stand til å klare å sikre trygghet, lov og orden i den krisesituasjonen vi er i, sier Ellingsen.

Først seks måneder
Ansettelsene har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse på inntil ett år.
– Dette skjer i flere faser, og i første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt, sier Mæland.

I første omgang vil Politidirektoratet (POD) raskt ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll.

Mange motiverte og kvalifiserte
I neste fase legger POD opp til en utlysning av inntil 250 stillinger. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier – blant dem distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

– Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb. De kan politiet nå rekruttere. Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte, sier Monica Mæland.

Ellingsen mener det er en utfordring både for politiet og for den enkelte politibetjent å ansette så mange midlertidig.
De som ansettes må regne med at arbeidsgiver bruker den fleksibiliteten som er lagt til grunn, og de kan bli flyttet på kort varsel, sier Ellingsen.
De ekstraordinære ansettelsene kan gi utfordringer for de ledere som skal ha personaloppfølgingen, og kan sette politilederne på store prøvelser. Dette er krise og unntaks tider og vi må derfor akseptere utradisjonelle virkemidler. Det viktigste nå er å sørge for at politiet virker gjennom denne krisen, sier lederen i Norges politilederlag Marit Ellingsen.