Parats medlemmer i Norges politilederlag og Parat forsvar er blant gruppene som er omfattet av særaldersgrenser. Onsdag strandet forhandlingene om pensjon for disse gruppene igjen. Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, er skuffet.
Dette er skuffende. Vi i Parat forsvar er helt enig med YS-lederen når han sier at regjeringen svikter gruppene som har særaldersgrense. Nå må regjeringen komme på banen og sikre yrkesgruppene med særalder en anstendig forutsigbarhet, sier han til Parat24.

Også nestleder i Norges politilederlag i Parat er skuffet over forhandlingene.
At det må endringer til er vi omforent om, men det regjeringen nå foreslår, er i prinsippet å legge hele regningen for særaldersgrenseordningen i fanget på den enkelte som innehar plikten og rettigheten.

Gran sier diktering er ikke veien å gå i forhandlinger blant likeverdige parter. 
Regjeringens tilbud er så magert at man i praksis "snikeliminerer" særaldersgrensen, med det resultat at den enkelte arbeidstager selv må sørge for at man får en levedyktig pensjon, for eksempel gjennom egensparing i fond eller innbetaling til privat pensjonssparing, sier Frank Gran.

Les også: Brudd i forhandlingene om særalderpensjon