Av Frank Gran, nestleder i Norges Politilederlag

HAMU fikk en åpenhjertelig informasjon om situasjonen i politidistriktet. Politimester redegjorde for det arbeidet som distriktets legger ned på strategisk nivå. Det ble ikke på noe tidspunkt lagt skjul på at Sør-Øst er i en økonomisk utfordrende situasjon. Sæverud mente dog at det lå en befrielse

i at det ikke ville komme nye midler til for å avhjelpe. I det ligger også at man må finne løsninger selv. Dette er for tiden distriktets hovedfokus.

HVO Bjørn Drugelimo holdt et flammende innlegg om det å "spille med samme drakt". Som HVO i Sør-Øst var han mektig imponert over hva samtlige 1681 medarbeidere fikk til hver dag og at det tross økonomiske utfordringer ble jobbet godt. Samtlige organisasjoner fulgte opp med å beskrive situasjonen for sine medlemmer.

Beskrivelsene av situasjonen i distriktet var ikke en svartmaling, men en nøktern beskrivelse der gjennomgående tema understøttet politimesterens tematikk. Sæverud var tydelig på at vi må løse våre utfordringer selv gjennom gode prosesser med god involvering.

NPL i Parat fokuserte på viktigheten av å forebygge psykososial slitasje hos medarbeidere og viktigheten av synlig og nær ledelse av undergitte mannskaper. I en prosesser med stor endring er viktigheten av leders forklaring/fortolkning av informasjon viktig. Det er leder som må sette agenda i alle møter - formelle og uformelle. 

Politidirektøren og deltagerne i HAMU var godt fornøyd med sitt besøk Sør-Øst politidistrikt.

Det vises for øvrig til eget referat fra HAMU på Kilden.