Tirsdag inviterte justiskomiteen i Stortinget til høring om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet. Einar Follesøy Kaldhol var først ut blant organisasjonene som var invitert til å komme med sine innspill. Han oppfordret til et skippertak på IKT-fronten.

– Kjernesystemene i politiet er fra 1993, de ble utviklet til OL i 1994. Datasystemer som er utviklet i 1993 tar ikke hensyn til dagens verden. Det betyr i stor grad at vi må registrere ting i flere systemer, og at systemene ikke snakker sammen. Det er en kjempeutfordring. Derfor er vårt ønske at det gjøres et skippertak for å hente inn etterslepet på IKT og kjernesystemene til politiet. Her har det vært en underfinansiering over mange år, sa han til justiskomiteen.
 
Les mer om saken på Stortingets nettsider