Tildelingsbrevet fastslår føringene for Politidirektoratets styring av politi- og lensmannsetaten i 2020. I likhet med statsbudsjettet som ble vedtatt før jul, understrekes det i brevet at det er Politihøgskolens (PHS) avdeling i Oslo som må kutte i årets studentopptak, melder Politiforum.

Ifølge Politiforum vakte det oppsikt da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett i oktober varslet om at studentopptaket ved PHS skulle kuttes med 150 studieplasser i 2020, og at hele kuttet skulle tas i Oslo.

Styret i PHS hadde tidligere besluttet at et eventuelt kutt skulle tas ved avdelingen i Stavern, og forsøkte i løpet av høsten 2019 å påvirke regjeringen til å la skolen selv bestemme hvor studentkuttet skulle tas, ifølge Politiforum. Styret uttrykte da bekymring for at politisk overstyring kunne føre til dårligere etter- og videreutdanning for alle politiprofesjoner.