Forbundsleder Marit Ellingsen var glad for at så mange av medlemmene og varamedlemmene i landsstyret hadde muligheten til å møte i Oslo. - Det er en utfordring å samle tillitsvalgte ledere i to dager på denne måten, men samtidig er det utrolig motiverende for meg å møte landsstyret, sier forbundsleder Marit Ellingsen.

Særaldersgrense og pensjon
Ellingen orienterte Landsstyret om forhandlingene om pensjonsvilkårene for ansatte med særaldergrense i staten, som startet 16. januar. Dette er en viktig sak for mange av medlemmene i NPL. Selv om mange av NLPs medlemmer er ledere er det flere som har stillingskoder med særaldergrense.
Etter at pensjonsordningen i offentlig sektor ble endret i retning av at det skal lønne seg å jobbe lenger, må også ordningen for særalderspensjon legges om, forklarer hun.

- Samtidig har flere politikere tatt til ordre for en gjennomgang av hvem som skal ha særaldergrense i fremtiden. Dette er et vesentlig mer omdiskutert tema. NPL er av den oppfatning at særaldersgrensene fortsatt er nødvendig i politiet, men systemet bør treffe bedre i forhold til de funksjonene i politiet hvor det er behov for det.
I politiet er store individuelle forskjeller. Det er fremdeles behov for å praktisere særaldersgrense i stillingene hvor tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkt svekket før fylte 70 år. For de fleste lederstillinger i politiet stilles det ikke slike krav. Det bør derfor heller ikke stilles krav om særaldersgrense. Uansett er det nå behov for en helhetlig gjennomgang av politiets stillingskoder, spesielt for politifaglige lederstillinger, sier Ellingsen.

Les også:

Rett kompetanse på rett sted

Ledere og særaldersgrense

Forslag til rusreform engasjerer
Landsstyret hadde en god diskusjon om innspill til høringsprosessen for rapporten fra rusreformutvalget. Avkriminalisering av besittelse av narkotika til eget bruk oppleves som et svært radikalt forslag mange har problemer med å akseptere. – Vi ble enige om å avgi en høringsuttalelse og har satt ned en gruppe på i landsstyret for å utarbeide et forslag. Medlemmene utfordres til å komme med innspill til høringsuttalelsen, avslutter Marit Ellingsen.