Partene er enige om at hovedavtalen videreføres (prolongeres) uten endringer frem til 31. desember neste år. Det betyr at det blir nye forhandlinger om hovedavtalen høsten 2020. 

Før forhandlingene startet tidligere denne uka, sa leder for YS Stat, Pål N Arnesen, som forhandler på vegne av Parat og andre YS-forbund, til Parat24 at mye av det forbundene i YS er opptatt av godt kan ivaretas og løses gjennom den hovedavtalen som allerede foreligger.
– Det er nok likevel slik at partene både må drøfte og forplikte seg på å følge dette opp, ikke minst for å sikre at vi får en enhetlig praktisering og forståelse av hovedavtalens bestemmelser på alle nivåer i staten, sier han.

Les også: Forhandlingsstart for hovedavtalen i staten