Når Tor-Aksel Busch går av som Riksadvokat er det med en attest som «et lysende eksempel til inspirasjon og etterfølgelse». Attesten ble gitt som endel av begrunnelsen da han i høst ble tildelt rettssikkerhetsprisen «for hans langvarige innsats for å hegne om rettsstatens prinsipper, både i forvaltningen av sitt embete som riksadvokat i en liten mannsalder og som en faglig stemme i den offentlige debatten».

Ekstern lenke: Juryens begrunnelse ved tildelingen av Rettsikkerhetsprisen 2019

Leder av Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier Riksadvokaten har vært en god venn av Norges Politilederlag i en årrekke.
– Som Riksadvokat har Thor-Aksel Busch vært en tydelig stemme i den offentlige debatten om rettssikkerhet og har uten tvil betydd mye for straffesaksarbeidet i politi- og lensmannsetaten, sier hun.

Ellingsen sier Busch har talt etterforskningsarbeidet i politiet sin sak gjennom mange år, hvor ønsket hans har vært mer fokus på det politifaglige etterforskningsarbeidet.
– Han har sannsynligvis en stor del av æren for at det nå satses mer på politifaglige etterforskningsledere og årlig obligatorisk opplæring for etterforskere i politiet, sier hun. 

Geir Krogh, tidligere leder i Norges Politilederlag sier Riksadvokat Tor-Aksel Busch er en bauta i norsk strafferettspleie og har vært genuint opptatt av å spille alle deler av politi og påtalemyndigheten gode.
– Han har derfor alltid stilt opp på våre møter og konferansen, selv når han egentlig ikke hadde tid. Utrettelig har han snakket om kvalitet i etterforskning og påtalearbeid og viktigheten av både god etterforsknings- og påtaleledelse, sier han.

Krogh sier Busch mang en gang påpekt har toppledernes ansvar for politiets straffesakshåndtering og vært tydelig på at størst ikke nødvendigvis betyr best kvalitet.
– Busch har betydd svært mye for politi- og lensmannsetatens utvikling og vi er han en stor takk skyldig, sier han.

Les også: Tre forbundsledere om Tor-Aksel Busch
Les også:
22 år på 90 minutter

Jonny Nauste, også han tidligere leder av Norges Politilederlag sier at som Riksadvokat har Busch hatt ansvaret for å reise påtale i en rekke store saker som har preget nasjonen, som Treholt-saken, Orderud-saken og terrorhendelsen 22. juli.
– Tor–Aksel Busch er profesjonell som Riksadvokat i sakene, men ser også menneskene som er involvert og deres skjebner. Det viser han nå til også i NAV-skandalen der Busch er opptatt av at de som er uriktig dømt skal få oppreisning, sier han.

Nauste sier at Busch alltid har vært en venn av Norges Lensmannslag nå Norges Politilederlag.
– Som leder av Norges Politilederlag hadde vi et meget godt samarbeid. Han var med på våre ledersamlinger på Gardermoen, men også på lokale samlinger forskjellige steder i landet. Jeg er takknemlig for at han tok seg tid til dette, sier Nauste.   

Marit Ellingsen sier hun vil takke for Busch for samarbeidet, og ønske han lykke til i hans nye tilværelse.
– Jeg håper samtidig vi kan fortsette det gode samarbeidet med hans etterfølger, Jørn Sigurd Maurid, sier hun.

Busch sin fratreden markeres torsdag med en mottakelse i lokalene til Gyldendal Forlag, hvor han også vil få overrakt et festskrift.