Endringen gjelder i ett år fra og med 4. november. Bakgrunnen for endringen er at den nåværende politimesteren i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, går til en ny stilling i Justisdepartementet 1. november.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier i en kommentar at politiet står midt i en omfattende reform, og at det helt klart er en fordel at de raskt kan hente inn en politimester som kjenner reformarbeidet godt.

Sæverud har vært politimester i Troms siden 2012 og har drøyt fire år igjen av sitt åremål. Han er jurist og har vært politiadvokat, statsadvokat og førstestatsadvokat.
– Vi har et potensial for erfaringsoverføring mellom politidistriktene, og nå får jeg anledning til å bidra med erfaringer fra Troms, sier han til NTB.

Nestleder for Norsk Politilederlag i Parat Sør-Øst, Knut Erik Ågrav opplever stor begeistring for det nye valget og tror at Sæverud er et svært godt valg i tiden vi står i.
En politimester som kjenner utfordringene med stor geografi og sterke by sentra, er en fordel for kommende politimester. Sæverud ønskes varmt velkommen og vi ser frem til samarbeidet i tiden som kommer, sier han til Parat24.