Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019, sendte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ut en pressemelding hvor hun skrøt over en historisk satsing på IT og digitalisering.

– Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019, sto det i pressemeldingen fra Mæland.

Ny teknologi gir uante muligheter, men det byr også på utfordringer – ikke minst for ledere.

Waterhouse peker på at det ikke er nok å utvikle eller bygge nye verktøy, det må også etableres en forståelse for hva disse verktøyene kan gjøre – og hvordan vi kan ta ansvar for de verktøyene som utvikles.
– Samtidig må vi tørre å gjøre feil, sier han.

Lars Raymond Holm, prosjektleder innen IKT forvaltning i Luftfartstilsynet, sier det er spennende å bli utfordret på etablerte eller gamle tilnærmingsmåter.
– Ikke bare iforhold til IKT, men hvordan nye problemer krever nye løsninger. Som ledere må vi tørre å tenke utenfor boksen, sier han.

Les flere aktuelle saker fra NPL her.