Det er lokalvalg, og kanskje er bedre polititjenester der du bor en viktig sak for deg. Men politiet er faktisk ikke blant de nære ting som lokaldemokratiet bestemmer over.

Nærpolitireformen har fjernet siste rest av lokaldemokratiets innflytelse over politiet og gitt mindre rom for lokale prioriteringer og tilpasninger. Slik har det ikke alltid vært.

Før nærpolitireformen ble vedtatt, var det Kongen i statsråd som hadde myndighet til å fastsette inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter.

Med nærpolitireformen ble Politidirektoratet gitt myndighet til å beslutte endringer i politiets lokale struktur.

Kommunene skal bli tatt med på råd, og de kan klage til departementet, men til syvende og sist er det Politidirektoratet som med velsignelse fra Justisdepartementet beslutter hvor politiet skal være lokalisert.

Artikkelen tilhører Aftenposten, les hele saken på Aftenposten sine sider.