Arne Guddal, innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt satte tonen for debatten da han innledningsvis fortalte at han er stolt over gode kollegaer som blør for drakta hver eneste dag.
­– Det er de beste intensjoner som ligger bak politireformen, men nå har dette utviklet seg til en spare og sentraliseringsreform, sier Guddal som etter 29 år i politiet sier at han ikke orker mer, og søker permisjon fra politiet.

Guddal sier det er blitt færre politifolk i gatene, og lengre responstid.  
– Reformen er underfinansiert, kollegaer gråter på jobb i fortvilelse over å ikke strekke til i arbeidshverdagen. Det er frustrerende og demotiverende, sier han.

Guddal sier at i jobben som innsatsleder møter han publikum hver eneste dag.
– Mange forteller nå at de har sluttet å ringe politiet for å melde fra om mindre saker og hverdagskriminalitet. De orker ikke å stå i endeløse telefonkøer, eller å ikke nå gjennom i det hele tatt. Publikums opplevelse er at politiet likevel ikke har ressurser til å prioritere de mindre sakene og hverdagskriminaliteten, sier han.

Historien innsatslederen forteller, harmonerer med en undersøkelse Politiets Fellesforbund har gjort blant sine lokallag i de ulike politidistriktene. Alle lokallagene svarer nei på spørsmålet om politiet har kommet tettere på innbyggerne etter politireformen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier det er lagt inn store ressurser blant annet for å modernisere utstyret, øke bemanningen, samordne sentralene, nye politihelikoptre og ny beredskapssentral.
– Likevel melder mange politifolk tilbake at de står i spagat. Det er behov for å sette en fot i bakken, og eventuelt justere kursen. Det er behov for å gjøre en vurdering av hvor vi står, og en tydelig prioritering av hva som er viktigst og haster mest sier hun.

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier politireformen ikke er i rute.
– Selv om politiet er tilført større budsjetter, er handlingsrommet i politidistriktene blitt mindre. Vi får ikke gjort de oppgavene politiet er satt til å løse, sier han.

Justisminister Jøran Kallmyr (FrP) sier han vil legge frem en stortingsmelding om arbeidet med politireformen, ikke minst for å få gjort nødvendige justeringer.
– På denne måten vil regjeringen styre ressursene og personellet tilbake ut i gatene, ut på patrulje og til det operative arbeidet, sier han.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier debatten synliggjør at reformen er kommet et godt stykke på vei, og avdekket samtidig at den ikke har truffet på alt.
Vi mener reformen er underfinansiert, og at oppdraget er større enn ressursene som er tildelt politiet. Dette har ført til et redusert handlingsrom for politiledere, noe som også kom tydelig fram i debatten, sier hun.

Ellingsen merket seg at politidirektøren sier det nå er på tide å sette en fot i bakken for å vurdere og prioritere.
– Statsråd Kallmyr viser et stort engasjement og vilje for å lykkes i reformen, og at han vil komme med justeringer gjennom en ny stortingsmelding. Dette ser NPL fram til, sier hun.