Gangås ble i statsråd fredag utnevnt til stillingen for en åremålsperiode på seks år. 

– Det er en ære å få lov til å jobbe med så mange dyktige medarbeidere for å sikre en best mulig polititjeneste i Asker, Bærum og Oslo, sier hun. 

Gangås kommer fra stillingen som leder for etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST. Hun har tidligere vært konstituert politimester i Østfold, likestillings- og diskrimineringsombud, ledet seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet og har mange års erfaring som leder og påtalejurist i Oslo politidistrikt.

Som toppleder ønsker jeg å være inkluderende, og stå for en tydelig ledelse, sier Gangås til Dagbladet

Les også: Disse vil bli politimester i Oslo

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, har tro på at Gangås kommer til å bli en god og tydelig leder for Oslo politidistrikt. Hun er spesielt fornøyd med at Gangås har uttrykt at hun ser frem til å møte de ansatte i politidistriktet, og ønsker et konstruktivt samarbeid med ledere og tillitsvalgte. 

– Dette er en svært viktig lederstilling i politiet. Oslo er det største politidistriktet, som blant har annet ansvar for de nasjonale beredskaps-ressursene. Det er derfor viktig at den nye politimesteren har bred kunnskap om politiet og gode strategiske lederegenskaper, sa hun til Parat24 da søkerlisten ble offentliggjort. 

– Gangås fremhever et ønske om konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte, som jeg mener utgjør et godt utgangspunkt for fremtidige prosesser. Involvering av både ledere og ansatte blir viktig for å realisere målene i reformen, og dermed kunne levere gode polititjenester, sier Ellingsen. 

I følge Dagbladet er Beate Gangås den første åpne homofile politimesteren i Norge. Hun gikk lørdag med flere av de ansatte i Oslo-politiet i Pride-paraden i hovedstaden.