Av Arve Sigmundstad, Parat24

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) går av når åremålet utløper i november. Han ønsker ikke en ny åremålsperiode.
– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier Humlegård (57).

Humlegård har vært politidirektør siden 2012. Han har tidligere vært sjef for Kripos.
– De siste seks årene har politiet styrket beredskapen betraktelig, og gjennomført et omfattende arbeid med ny organisering. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med må få tid til å virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård.
Han mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte, og at en ny politidirektør får ansvaret for å utvikle politiet videre.

Overrasket over avgangen
Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat sier han er overrasket over at Humlegård ikke ønsker en ny åremålsperiode. 
– Det er overraskende at Odd Reidar ikke søker en ny periode som politidirektør. Samtidig har jeg full forståelse for at han ønsker å slippe andre til. For oss som har blitt godt kjent med han vet at det har vært tunge tak og lange dager, sier Krogh til Parat24.

Krogh sier Humlegård har satt tydelige spor etter seg som politidirektør. 
– Odd Reidar overtok direktørstolen etter en svært kritisk rapport fra Gjørv kommisjonen og har etter det gått i front for de største endringene som politiet noen gang har vært utsatt for, sier han.

Elsket og hatet i etaten
Krogh sier en god toppleder ikke skal måles på popularitet, men på hva han eller hun faktisk har fått til.
– Han er nok både elsket og hatet av medlemmene, men uansett har han gått foran og vist vei. Nærpolitireformen vil for meg alltid være synonymt med Odd Reidars lederskap. Selv om ikke alt virker enda, er vi på god vei til å få et politi, som levere bedre og mer enhetlige tjenester og som i større grad kommer når folk trenger det, sier Krogh til Parat24.

Fagforeningslederen sier det å være politidirektør er en balansekunst – mellom politisk ledelse og ulike krav og forventinger i en etat med stor offentlig interesse. 
– Dette har Odd Reidar klart på en forbilledlig måte, noe han bl.a. viste under den siste høringen i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier Krogh.

Roser innsatsen
Krogh sier han vil gjerne takke Humlegård for innsatsen som politidirektør og for det gode samarbeide vi har hatt. 
– Det har ikke vært vanskelig å få gehør for politilederes lønn- og arbeidsvilkår i de møtene vi har hatt. Ikke minst har vi hatt mange samtaler om behovet for økt kompetanseutvikling for politiledere, sier han.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier Humlegård har bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen. 
– Odd Reidar Humlegård har meddelt meg at han ikke søker nytt åremål Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år. Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

Wara opplyser at stillingen som politidirektør bli utlyst når ny departementsråd i Justisdepartementet er på plass i oktober.

 

Publisert 18 september 2018 13:38