Tekst og foto: Anne L. Buvik

Myrvoll har lang fartstid ved politihuset i Tromsø. Etter at han gikk ut av politihøgskolen i 2000, jobbet han to år på lensmannskontor før han begynte å jobbe med etterforskning i Tromsø.

- Jeg jobbet mye mot organisert kriminalitet, Tromsø er den byen i Nord-Norge med flest likhetstrekk med Oslo og krimbildet der, men selvfølgelig i mindre skala. Men de utfordringer de har i Oslo, har vi gjerne også her. Jeg har i flere år etterforsket grove narkotikaforbrytelser før jeg ble kriminalsjef i Tromsø, en jobb jeg hadde i to år, og jeg har også leder narko-gruppa, sier han om karrieren som gikk foran utnevnelsen til FEFE-leder.

- Det er en spennende og meningsfull jobb, hevder han.

Bygge robusthet
Men utfordringer er det nok av:

- Blant utfordringene er å bygge god nok robusthet i de ulike funksjoner. Det er krevende. Men uten god etterretning blir det heller ikke god forebygging. I Troms politidistrikt har vi ikke fått noen overskuddseffekt ved sammenslåingen av distriktene. Dette merkes nok spesielt i de små distriktene. I de større har man nok hatt en tydeligere gevinst ved å slå sammen funksjoner og operasjonssentraler.

- I stedet for å etterforske det som er skjedd, skal vi nå jobbe for å få et bredest mulig kunnskapsbilde

For å lykkes med det forebyggende arbeidet blir det nødvendig med et paradigmeskifte. Det er også en stor utfordring.

- Vi har vært vant til å jobbe reaktivt, og er spesielt godt innkjørt mot å jobbe på denne måten. I stedet for å etterforske det som er skjedd, skal vi nå jobbe for å få et bredest mulig kunnskapsbilde for igjen å hindre at ting skjer. Flere medarbeidere vil måtte løfte seg ut av saksbunkene, og det kommer til å ta tid å endre holdninger og metoder, understreker han.

Godt samarbeid
- Er det nok vilje til å jobbe forebyggende?

- Utviklingen er positiv, det er i ferd med å skje en endring. Men det er ikke til å komme i fra at vi sliter noe med å få bygget grunnmuren og utvikle strukturene for det som skal være fundamentet. Det blir for lite ressurser totalt sett, konstaterer han.

- I hvilken grad har dere klart å endre arbeidsmetodikk?

- Det er vanskelig å vise frukter av ny metodikk med en gang, men jeg har tro på at det kommer på plass på sikt. Vi er en liten forebyggende aktør, men viktige i samfunnsbildet, sier Myrvoll, som er fornøyd med samarbeidet med andre samfunnsaktører.

- Vi må tilpasse oss den nye virkeligheten, og være til stede på de plattformer hvor ungdommen er

- De store etatene, som kommunene, NAV og Arbeidstilsynet har ventet på politiet for å kunne sette i gang med tiltak, så her er samarbeidet godt i gang. Vi har også kommet i gang med konkrete prosjekter, som utarbeidelse av en veileder i forhold til radikalisering, og vi har akkurat igangsatt et prosjekt rettet mot ungdomsskoleelever omkring krenkende seksuelle handlinger, først og fremst på internett. Når det gjelder næringslivet, handler det om å forebygge svart arbeid og sosial dumping. Vi har opprettet en ny funksjon som næringslivskoordinator, og dette er godt mottatt av næringslivet. De har ventet på politiet, og vi har noe å tilføre på dette området, sier Myrvoll, og tilføyer:

- Vi må følge med samfunnsutviklingen. Det handler om globalisering og digitalisering. Når det gjelder kriminalitet på nett, som seksuelle overgrep og økonomisk kriminalitet, er saksmengden etter hvert blitt så stor at vi ikke kan dekke det med tradisjonelle metoder. Vi må tilpasse oss den nye virkeligheten, og være til stede på de plattformer hvor ungdommen er. Vi må også synliggjøre endringsvilligheten. Vi må være villige til å ta i bruk nye metoder og nye tiltak. Det er helt avgjørende om vi skal lykkes med det forebyggende arbeidet.

Ikke bare regneark
Tilstedeværelse på internett, TIP, er foreløpig ikke kommet lengere enn til planleggingsstadiet i Troms politidistrikt. Nettpatruljene er ennå ikke på plass. Her er det igjen et spørsmål om tilgjengelige ressurser.

- Det handler om et samfunnsansvar som politiet må ta

- Hvordan skal man kunne vise fram effekten av forebygging?

- I det forebyggende arbeidet er det viktig med et reelt samarbeid med samfunnet rundt oss, og være til stede på nye arenaer. Kanskje man skal kanalisere større ressurser i denne type tankegang. Det er viktig å se det store bildet, ikke bare bygge alt på kvantitative styringsparameter. Politiet må også kunne gjøre ting som ikke bare resulterer i tall på et regneark. Det er alltid dyrere å reparere enn å forebygge, det er vel dokumentert. Jeg tror ikke vi kan måle det vi skal gjøre nå annet enn i form av tilbakemeldinger underveis, og så kanskje på levekårsundersøkelser på sikt. Det handler om et samfunnsansvar som politiet må ta, avslutter Yngve Myrvoll.

Les også: Handlingsrom for forebyggende?

Publisert 05 oktober 2018 11:14