Det var i starten av mai at stillingen som ny politimester i Oslo ble lyst ut. Søknadsfristen ble satt til 2. juni, og rekrutteringsbyrået Amrop Delphi ble leid inn for å bistå POD i prosessen.

Det var en omfattende kravliste som ble utformet for stillingen, hvor det også ble poengtert at det var ønskelig med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, samt kunnskap om eller erfaring fra politi og påtalemyndighet.

 

Blant søkerne er blant andre Beate Gangås, som i dag jobber som avdelingsdirektør i PST. Terje Nybøe som i dag er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, og Bjørn Vandvik som nå er konstituert som politimester i Oslo er også å finne blant søkerne. Det samme er Johan Martin Welhaven som i dag leder Felles enhet for påtale ved politiet i Innlandet.


Leder for Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier hun er godt
fornøyd med å se at de er flere aktuelle søkere til stillingen som politimester i Oslo.
– Dette er en svært viktig lederstilling i politiet. Dette er det største politidistriktet, som blant har annet ansvar for de nasjonale beredskaps-ressursene. Det er derfor viktig at den nye politimesteren har bred kunnskap om politiet og gode strategiske lederegenskaper, sier hun.

Ellingsen forventer at det nå gjennomføres en god prosess, slik at den beste kandidater får denne viktige jobben.  

 

Fullstendig søkerliste 

Matoshi, Musa (44) M - Politiinstruktør

Gaarder, Thorbjorn (63) M - Chief credit officer

Heni, Tor Gulbrand (18) M - Redigering

Nybøe, Terje (55) M - Førstestatsadvokat

Gangås, Beate (56) K - Avdelingsdirektør

Vandvik, Bjørn Eirik (52) M - Visepolitimester

Welhaven, Johan Martin (56) M - Leder for Felles enhet for påtale / politiinspektør