Gjennom lekkasjer fra arbeidet med revidert nasjonalbudsjett har det vært kjent at regjeringen vil bruke 100 millioner til å anskaffe utstyr og fornye bilparken i politiet. Da regjeringen la frem sitt forslag til revidert budsjett, ble det også kjent at regjeringen foreslår å utsette gevinstuttaket i 2019, noe som fører til at politiets budsjett i 2019 økes med 51 millioner kroner.

Leder i Norge Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier det er bra med 100 millioner til utstyr og nye kjøretøy.
– Likevel er Norges Politilederlag mest opptatt av at politiledere får økonomisk handlingsrom, og at vi nå får på plass en ryddig og forutsigbar økonomi hvor investeringer står i forhold til utviklingen og de kriminalitetsutfordringer vi står ovenfor spesielt i det digitale rom.

Nestleder i Parat, Unn-Kristin Olsen, sier det er gledelig at politiet nå får midler til utstyr.
– Dette er et viktig grep fra regjeringen i henhold til nærpolitireformen. Riktig og moderne utstyr er viktig for at samfunnsoppdraget kan utføres på en forsvarlig måte, både for de ansatte og publikum, sier hun.  

Olsen er positiv til at regjeringen nå utsetter gevinstrealiseringen.
– Fra vår side har vi lenge hevdet at å ta ut en økonomisk gevinst i budsjettsammenheng, før omstillingen er gjennomført, i all hovedsak bidrar til å gjøre omstillingen vanskeligere. At regjeringen nå synes å lytte til våre innspill, i det minste for politiets del, det synes vi er bra, sier hun.