Av forbundsleder Geir Krogh

Det ble slått alarm da den mistenkelige pakken ankom postmottaket og politiets bombegruppe uskadeliggjorde gjenstanden. Det gikk heldigvis bra denne gangen, blant annet som følge av nye sikkerhetsrutiner i postmottaket. Samtidig viser hendelsen at terrortrusselen er reell også utenfor storbyene, og at vi som ansatte i politiet er spesielt utsatt.

Politiledere over hele landet går nå gjennom egne sikringsrutiner for terrorberedskap. Kan det sendes en bombe via posten til politihuset i Ski, er ingen i politiet unntatt for trusselen. Dette er en svært alvorlig situasjon for etaten og en direkte trussel mot demokratiet.

Det diskuteres mange tiltak mot terror og det har vært mange opphetede debatter om bevæpning og terrorsikring, senest i Stortinget samme dag som bomben ble oppdaget. De ansatte som ble eksponert for bomben i Ski var kontoransatte uten operativ trening og utstyr. Hendelsen er en tydelig påminnelse til politiledere om at terrorsikring og beredskap må gjelde alle ansatte og gjennomsyre hele organisasjonen.

Vi spør oss om hvem som sendte bomben og hvorfor. Øst politidistrikt har vært presset på kapasitet innen etterforskningsfeltet de siste årene, men samtidig vist høy kvalitet i enkelte saker. Alle forventer nå at politiet finner avsenderen av bomben og at denne saken blir løst. Jeg er sikker på at hele politi-Norge står klare til å bistå politidistriktet.

Publisert 07 desember 2018 09:55