Viderefører en tidligpensjonsordning

Avtalen sier at vi i påvente av en endelig avtale, viderefører en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene frem til fylte 67 år.

Den midlertidige avtalen skal inn loven som fremmes Stortinget i april 2019. 1963-kullet er således ivaretatt. Partene fortsetter å forhandle en langsiktig avtale over våren og høsten 2019, hvor partenes mål er å sikre best mulig pensjonsnivå for yngre årskull i årene som kommer.

- Det er tidspresset med innføringen av elementene i ny tjenestepensjon, inklusive AFP, samordning mv. som tar så mye tid at vi var nødt til å ta noen grep, sier Leder YS Stat Pål Arnesen.

Publisert 14 desember 2018 09:26